آموزش اضافه کردن فضای Swap در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش اضافه کردن فضای Swap در CentOS 8
آموزش اضافه کردن فضای Swap در CentOS 8

آموزش اضافه کردن فضای Swap در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

آموزش اضافه کردن فضای Swap در CentOS 8

Swap یک فضا روی دیسک است که در صورت پر شدن مقدار حافظه RAM فیزیکی از آن استفاده می شود. هنگامی که یک سیستم لینوکس از رم خارج می شود ، صفحات غیرفعال از RAM به فضای Swap منتقل می شوند. در این آموزش نحوه اضافه کردن فضای Swap در CentOS 8 به شما آموزش داده می شود.

فضای Swap می تواند به صورت یک پارتیشن اختصاصی Swap یا پرونده Swap باشد. به طور معمول ، هنگام اجرای CentOS بر روی یک ماشین مجازی ، پارتیشن swap وجود ندارد ، بنابراین تنها گزینه ایجاد فایل swap است.

ایجاد و فعال سازی پرونده Swap

برای اضافه کردن فضای Swap در سیستم CentOS 8 ، مراحل زیر را به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo انجام دهید.

 • با ایجاد پرونده ای که به عنوان فضای Swap استفاده شود شروع کنید:
sudo fallocate -l 1G /swapfile

در این مثال ، ما در حال ایجاد یک پرونده swap با اندازه 1G هستیم. اگر به swap بیشتری نیاز دارید ، 1G را با اندازه دلخواه جایگزین کنید.

اگر برنامه fallocate در سیستم شما موجود نیست یا پیغام خطایی را دارید که می گوید fallocate failed: Operation not supported ، از دستور dd برای ایجاد پرونده swap استفاده کنید:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576
 • مجوزهای پرونده را طوری تنظیم کنید که فقط کاربر اصلی بتواند فایل swap را بخواند و بنویسد:
sudo chmod 600 /swapfile
 • بعد ، یک ناحیه swap لینوکس را روی پرونده تنظیم کنید:
sudo mkswap /swapfile
خروجی:
Setting up swapspace version 1, size = 1024 MiB (1073737728 bytes)
no label, UUID=0abdb8ba-57d6-4435-8fd8-5db9fc705045
 • swap را با اجرای دستور زیر فعال کنید:
 sudo swapon /swapfile 
 • تایید کنید که swap با استفاده از swapon یا دستور free ، مانند زیر فعال است:
sudo swapon --show
خروجی:
NAME   TYPE SIZE  USED PRIO
/swapfile file 1024M 507.4M  -1
sudo free -h
خروجی:
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      488M    158M     83M    2.3M    246M    217M
Swap:     1.0G    506M    517M
 • با اضافه کردن swap در پرونده /etc/fstab ، تغییر را دائمی کنید:
 sudo nano /etc/fstab

خط زیر را پیست کنید:

/swapfile swap swap defaults 0 0

تنظیم مقدار swappiness

Swappiness یک ویژگی هسته لینوکس است که مشخص می کند چند بار سیستم از فضای swap استفاده خواهد کرد. swap می تواند یک مقدار بین 0 تا 100 داشته باشد. یک مقدار کم باعث می شود هسته سعی کند از امکان تعویض در هر زمان ممکن جلوگیری کند ، در حالی که مقدار بالاتر باعث می شود که هسته از فضای مبادله ای استفاده کند.

مقدار پیش فرض swappiness در CentOS 8 مقدار 30 است. می توانید مقدار swappiness فعلی را با تایپ دستور زیر بررسی کنید:

cat /proc/sys/vm/swappiness

در حالی که مقدار swappiness 30 برای دستگاههای دسکتاپ و توسعه مناسب است ، برای سرورهای تولید ، ممکن است لازم باشد مقدار کمتری را تعیین کنید.

به عنوان مثال ، برای تنظیم مقدار swappiness بر 10 ، تایپ کنید:

sudo sysctl vm.swappiness=10

برای ثابت ماندن این پارامتر در راه اندازی مجدد ، خط زیر را به پرونده /etc/sysctl.conf اضافه کنید:

vm.swappiness = 10

مقدار بهینه swappiness بستگی به حجم کار سیستم شما و نحوه استفاده از حافظه دارد. شما باید این پارامتر را با افزایش های کوچک تنظیم کنید تا یک مقدار بهینه پیدا کنید.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

حذف فایل swap

برای غیرفعال کردن و حذف پرونده swap ، این مراحل را دنبال کنید:

 • فضای swap را با تایپ کردن دستور زیر غیرفعال کنید:
sudo swapoff -v /swapfile
 • فضای swap را /swapfile swap swap defaults 0 0 از پرونده /etc/fstab حذف کنید.

پرونده swapfile را با rm حذف کنید:

sudo rm /swapfile

نتیجه

ما به شما نشان داده ایم که چگونه یک فایل swap ایجاد کنید و فضای swap را در سیستم CentOS 8 خود فعال و پیکربندی کنید.

Rate this post