آموزش نصب Apache Maven در اوبونتو 20.04 Ubuntu - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب Apache Maven در اوبونتو 20.04 Ubuntu
آموزش نصب Apache Maven در اوبونتو 20.04 Ubuntu

آموزش نصب Apache Maven در اوبونتو 20.04 Ubuntu

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

آموزش نصب Apache Maven در اوبونتو 20.04 Ubuntu

Apache Maven ابزاری برای مدیریت پروژه است که در درجه اول برای پروژه های جاوا استفاده می شود. Maven از یک مدل Object Project (POM) استفاده می کند ، که در اصل یک فایل XML حاوی اطلاعات مربوط به پروژه ، جزئیات پیکربندی ، وابستگی پروژه و موارد دیگر است. در این مقاله آموزش نصب Apache Maven در اوبونتو 20.04 Ubuntu به شما نشان خواهیم داد.

مخازن رسمی اوبونتو شامل بسته های Maven است که با مدیر بستهaptقابل نصب است. این ساده ترین روش برای نصب Maven روی اوبونتو است. با این حال ، نسخه موجود در مخازن ممکن است جدید نباشد.

برای نصب آخرین نسخه Maven ، دستورالعمل های ارائه شده در قسمت دوم این مقاله را دنبال کنید که نحوه دانلود بایگانی توزیع باینری را از وب سایت رسمی آنها نشان می دهد.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

پیش نیازها

فرض میکنیم که شما به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo وارد شده اید .

نصب Apache Maven در اوبونتو 20.04 با apt

نصب Maven روی اوبونتو با استفاده از aptساده و سر راست است.

فهرست بسته را به روز کنید و با وارد کردن دستورات زیر ، Maven را نصب کنید:

sudo apt update
sudo apt install maven

برای تأیید نصب ، اجرا کنید:

mvn -version

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

Apache Maven 3.6.3
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 11.0.7, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "5.4.0-26-generic", arch: "amd64", family: "unix"

خودشه. اکنون Maven روی سیستم شما نصب شده است و می توانید شروع به استفاده از آن کنید.

نصب آخرین نسخه از Apache Maven

در این بخش ، ما دستورالعمل های گام به گام در مورد چگونگی بارگیری و نصب آخرین نسخه Apache Maven را در اوبونتو 20.04 ارائه خواهیم کرد.

1. OpenJDK را نصب کنید

برای Maven 3.3+ باید JDK 1.7 یا بالاتر نصب شود.

OpenJDK 11 را با تایپ کردن نصب کنید:

sudo apt update
sudo apt install default-jdk

با اجرای دستور زیر، نصب را تأیید کنید:

java -version

خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

2. دانلود Apache Maven

در زمان نوشتن این مقاله ، آخرین نسخه Apache Maven است 3.6.3. قبل از ادامه مرحله بعدی ، از صفحه دانلود Maven دیدن کنید.

Apache Maven را در /tmpدایرکتوری دانلود کنید :

wget https://www-us.apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.3/binaries/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz -P /tmp

پس از اتمام بارگیری ، فایل را در /opt قرار دهید:

sudo tar xf /tmp/apache-maven-*.tar.gz -C /opt

برای کنترل بیشتر بر روی نسخه ها و به روز رسانی های Maven ، یک symbolic link تولید خواهیم کرد که به فهرست نصب Maven اشاره خواهد کرد:

sudo ln -s /opt/apache-maven-3.6.3 /opt/maven

3. تنظیم متغیرهای محیط

در مرحله بعد ، باید متغیرهای محیط را تنظیم کنیم. برای انجام این کار ، ویرایشگر متن خود را باز کرده و یک پرونده جدید به نام mavenenv.shدر /etc/profile.d/ایجاد کنید.

sudo nano /etc/profile.d/maven.sh

کد زیر را جایگذاری کنید

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java
export M2_HOME=/opt/maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

ذخیره کنید و فایل را ببندید. این اسکریپت در هنگام راه اندازی پوسته تهیه خواهد شد.

اسکریپت را با chmodاجرایی کنید:

sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh

در آخر ، متغیرهای محیط را با استفاده از دستورsourceبارگیری کنید :

source /etc/profile.d/maven.sh

4- تأیید نصب

برای تأیید نصب Maven ، از دستور mvn -version استفاده کنید که نسخه Maven را چاپ می کند:

mvn -version

شما باید چیزی شبیه به موارد زیر را ببینید:

Maven home: /opt/maven
Java version: 11.0.7, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "5.4.0-26-generic", arch: "amd64", family: "unix"

خودشه. آخرین نسخه Maven اکنون روی سیستم اوبونتو نصب شده است.

نتیجه گیری

ما به شما نشان داده ایم كه چگونه Apache Maven را در Ubuntu 20.04 نصب كنید. اکنون باید به صفحه رسمی Documentation Apache Maven مراجعه کرده و نحوه شروع کار با Maven را یاد بگیرید.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

5/5 - (17 امتیاز)