آموزش اکتیو کردن Windows Server 2016/2019 Evaluation Archives - وان سرور آکـادمی

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقهبرای اکتیو کردن Windows Server 2016/2019 Evaluation باید ابتدا این نسخه را به نسخه هایی که ...