آموزش تنظیم منطقه زمانی در CentOS 8 Archives - وان سرور آکـادمی

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقهآموزش تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8 استفاده از منطقه زمانی صحیح برای بسیاری ...