آموزش پیکربندی به روز رسانی خودکار با yum-cron در CentOS 7 Archives - وان سرور آکـادمی

زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقهپیکربندی به روز رسانی خودکار با yum-cron در CentOS 7 به طور منظم سیستم CentOS شما ...