نحوه تنظیم ساعت لینوکس Archives - وان سرور آکـادمی

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقهنحوه تنظیم ساعت و منطقه زمانی در لینوکس نحوه تنظیم ساعت لینوکس برای نمایش ساعت و ...