نصب و پیکربندی Samba در CentOS 7 Archives - وان سرور آکـادمی

زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقهسامبا منبع باز و مجدد پروتکل به اشتراک گذاری پرونده شبکه SMB / CIFS است که ...