کپی ، برش و چسباندن در Vim / Vi Archives - وان سرور آکـادمی

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقهنحوه کپی ، کات و پیست در Vim / Vi هنگام کار با پرونده های متنی ...