آموزش تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8
آموزش تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8

آموزش تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

آموزش تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در CentOS 8

استفاده از منطقه زمانی صحیح برای بسیاری از کارها و فرآیندهای مرتبط با سیستم ضروری است. به عنوان مثال ، cron daemon برای اجرای cron job از منطقه زمانی سیستم استفاده می کند و timestamps در پرونده های log بر اساس منطقه زمانی مشابه سیستم می باشد. در این مقاله نحوه تنظیم یا تغییر منطقه زمانی در سیستم های CentOS 8 توضیح داده شده است.

در CentOS ، منطقه زمانی سیستم هنگام نصب تنظیم می شود ، اما در زمان بعدی به راحتی قابل تغییر است.

بررسی منطقه زمانی فعلی

timedatectl یک ابزار خط فرمان است که به شما امکان مشاهده و تغییر زمان و تاریخ سیستم را می دهد. این سیستم در تمام سیستم های مدرن مبتنی بر سیستم عامل لینوکس موجود است:

timedatectl

خروجی منطقه زمانی سیستم را نشان می دهد. در این مثال منطقه زمانی بر روی UTC تنظیم می شود:

        Local time: Sat 2020-03-21 21:30:22 UTC
      Universal time: Sat 2020-03-21 21:30:22 UTC
         RTC time: Sat 2020-03-21 21:30:22
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no

اگر یک اخطار دریافت کردید ، “سیستم پیکربندی شده است تا زمان RTC را در منطقه زمانی محلی بخواند.” ، دستور زیر را برای استفاده از RTC در UTC اجرا کنید:

timedatectl

منطقه زمانی سیستم با همگام سازی /etc/localtime به یک شناسه منطقه زمانی باینری در فهرست /usr/share/zoneinfo پیکربندی شده است. گزینه دیگر برای بررسی منطقه زمانی نشان دادن مسیری است که Symlink با استفاده از ls نشان می دهد:

ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx. 1 root root 23 Nov 21 23:30 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/UTC

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

تغییر منطقه زمانی در CentOS

قبل از تغییر منطقه زمانی ، باید نام طولانی منطقه زمانی را که می خواهید استفاده کنید پیدا کنید. مناطق زمانی از قالب “منطقه / شهر” استفاده می کنند.

برای لیست تمام مناطق زمانی موجود ، دستور timedatectl را با گزینه list-timezones استفاده کنید:

timedatectl list-timezones
...
America/Tijuana
America/Toronto
America/Tortola
America/Vancouver
America/Whitehorse
America/Winnipeg
...

پس از مشخص کردن منطقه زمانی دقیق در مکان خود ، دستور زیر را به عنوان root یا کاربر با امتیازات sudo اجرا کنید :

sudo timedatectl set-timezone your_time_zone

به عنوان مثال ، برای تغییر منطقه زمانی سیستم به America/Toronto :

sudo timedatectl set-timezone America/Toronto

برای تأیید تغییرات ، دستور timedatectl را اجرا کنید:

timedatectl
        Local time: Sat 2020-03-21 17:43:39 EDT
      Universal time: Sat 2020-03-21 21:43:39 UTC
         RTC time: Sat 2020-03-21 21:43:40
        Time zone: America/Toronto (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no

اگر نسخه قدیمی CentOS را اجرا می کنید و دستور timedatectl در سیستم شما موجود نیست ، می توانید منطقه زمانی را با همکشی /etc/localtime به پرونده منطقه زمانی در فهرست /usr/share/zoneinfo تغییر دهید.

منطقه زمانی را که می خواهید تنظیم کنید ایجاد کنید مشخص کنید :

sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Toronto /etc/localtime

تغییرات را با ذکر پرونده /etc/localtime یا صدور دستورات timedatectl یا date تایید کنید:

date
Sat Mar 21 17:46:10 EDT 2020

نتیجه گیری

ما به شما نشان داده ایم كه منطقه زمانی سیستم CentOS خود را تغییر دهید.

Rate this post