آموزش نصب داکر Docker در Ubuntu 16.04 - وان سرور آکـادمی
داکر اوبنتو

آموزش نصب داکر Docker در Ubuntu 16.04

زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

آموزش نصب داکر Docker در Ubuntu 16.04

داکر چیست؟

Docker ( داکر ) یک سکوی متن باز برای ساخت، طراحی و اجرای اپلیکیشن های توزیع شده است . توسط داکر می توانید اپلیکیشن های خود را سریع تر و راحت تر منتشر کنید. Docker به صورتی عمل می کند که عملیات بسته بندی ، حمل و توسعه هر برنامه کاربردی که به صورت سبک و قابل حمل ایجاد شده است را بطور خودکار انجام دهد. از دیگر ویژگی های این پلتفرم، امکان گسترش سرویس های قابل توسعه به شیوه ای امن و قابل اعتماد در طیف گسترده ای از پلتفرم ها است. از دیگرقابلیت های داکر می توان به انتقال اپلیکیشن ها و انعطاف پذیری زیر ساخت، به روز رسانی پویا و ایجاد تغییرات در لحظه را نام برد.

محبوبیت داکر

این روزها داکر و Moby که به عنوان مجموعه بالاسری داکر شناخته می‌شود، مخاطبین بسیار زیادی جذب کرده و بنا به گزارش داکر چیزی بیشتر از ۳.۵ اپلیکیشن در کانتینرها از طریق فناوری داکر قرار دارند و بیشتر از ۳.۷ میلیارد اپلیکیشن از این طریق دانلود شده است.

این موارد باعث شده است بزرگانی مانند ردهت، کنونیکال، اوراکل و مایکروسافت نیز به استفاده از داکر گرایش پیدا کنند و در حال حاضر تقریباً تمامی بزرگان حاضر در بستر رایانش ابری به نوعی از داکر استفاده می‌کنند.

در این آموزش ، نحوه نصب و استفاده از آن را در اوبونتو 16.04 یاد خواهید گرفت.

پیش نیاز ها

برای دنبال کردن این آموزش به موارد زیر نیاز دارید:

مرحله 1 – نصب Docker

برای دریافت سرورهای ubuntu 16.04 تحویل آنی کلیک کنید

ابتدا باید با استفاده از کلید GPG مخازن اصلی داکر را به سیستم عامل اضافه میکنیم:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

مخزن Docker را به منابع APT اضافه میکنیم:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

سپس ، پایگاه داده بسته را با بسته های Docker از repo تازه اضافه شده به روز میکنیم:

sudo apt-get update

اطمینان حاصل کنید که به جای repo پیش فرض Ubuntu 16.04 می توانید از repo داکر را نصب کنید:

apt-cache policy docker-ce

شما باید خروجی مشابه موارد زیر را مشاهده کنید:

docker-ce:
 Installed: (none)
 Candidate: 18.06.1~ce~3-0~ubuntu
 Version table:
   18.06.1~ce~3-0~ubuntu 500
    500 https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages

توجه کنید که docker-ce نصب نشده است! اما مخزن Docker برای Ubuntu 16.04 (xenial) فعال میباشد.

و حال با دستور زیر داکر را نصب میکنیم:

sudo apt-get install -y docker-ce

با دستور زیر باید خروجی به ما دهد که داکر نصب و فعال ( Active ) میباشد:

sudo systemctl status docker

مرحله 2 – استفاده از دستورات داکر

با نصب و فعالسازی Docker ، اکنون زمان آن رسیده است که با دستورات آشنا شوید. استفاده از دستور docker در اول هر دستور معنی اجرای دستور برای سرویس داکر میباشد، نمونه ای از دستورات آن به شکل زیر میباشد:

docker [option] [command] [arguments]
docker

مطابق با Docker 18.06.1 ، لیست کاملی از دستورات موجود شامل موارد زیر نمایان میشود:

Output

 attach   Attach local standard input, output, and error streams to a running container
 build    Build an image from a Dockerfile
 commit   Create a new image from a container's changes
 cp     Copy files/folders between a container and the local filesystem
 create   Create a new container
 diff    Inspect changes to files or directories on a container's filesystem
 events   Get real time events from the server
 exec    Run a command in a running container
 export   Export a container's filesystem as a tar archive
 history   Show the history of an image
 images   List images
 import   Import the contents from a tarball to create a filesystem image
 info    Display system-wide information
 inspect   Return low-level information on Docker objects
 kill    Kill one or more running containers
 load    Load an image from a tar archive or STDIN
 login    Log in to a Docker registry
 logout   Log out from a Docker registry
 logs    Fetch the logs of a container
 pause    Pause all processes within one or more containers
 port    List port mappings or a specific mapping for the container
 ps     List containers
 pull    Pull an image or a repository from a registry
 push    Push an image or a repository to a registry
 rename   Rename a container
 restart   Restart one or more containers
 rm     Remove one or more containers
 rmi     Remove one or more images
 run     Run a command in a new container
 save    Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
 search   Search the Docker Hub for images
 start    Start one or more stopped containers
 stats    Display a live stream of container(s) resource usage statistics
 stop    Stop one or more running containers
 tag     Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE
 top     Display the running processes of a container
 unpause   Unpause all processes within one or more containers
 update   Update configuration of one or more containers
 version   Show the Docker version information
 wait    Block until one or more containers stop, then print their exit codes

برای مشاهده راهنمای هر دستور زیر مجموعه موجود:

docker docker-subcommand --help

برای مشاهده اطلاعات بیشتر Docker ، از دستور زیر استفاده کنید:

docker info

مرحله 3 – کار با Docker Images

در اینجا مراحل نصب یک image یا تمپلت آماده ای از یک پروژه که در Docker Hub به اشتراک در آمده گفته خواهد شد، این روند برای اشتراک گذاری و استفاده راحت برنامه ها و اسکریپتها در سطح عموم و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد،
نمونه ساده ای از این ایمیج داکر برای تست میتوانید از دستور زیر استفاده کنید:

docker run hello-world

در صورت اینکه تمامی مراحل نصب و فعالسازی داکر درست باشد با اجرای دستور بالا باید خروجی پایین رو داشته باشید:

Output
...
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
...

با استفاده از دستور docker و دستور زیر مجموعه search میتوانید در مجموعه image docker پروژه بخصوص را جستجو کنید، به عنوان مثال با دستور زیر پروژه های مربوط به Ubuntu را جستجو میکنیم:

docker search ubuntu

با اجرای دستور بالا در مخازن Docker Hub تمام پروژه ها را جستجو و به شکل زیر خروجی نمایش داده خواهد شد:

Output

NAME                          DESCRIPTION                   STARS      OFFICIAL      AUTOMATED
ubuntu                         Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys…  8564        [OK]        
dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc             Ubuntu with openssh-server and NoVNC      230                   [OK]
rastasheep/ubuntu-sshd                 Dockerized SSH service, built on top of offi…  176                   [OK]
consol/ubuntu-xfce-vnc                 Ubuntu container with "headless" VNC session…  129                   [OK]
ansible/ubuntu14.04-ansible              Ubuntu 14.04 LTS with ansible          95                   [OK]
ubuntu-upstart                     Upstart is an event-based replacement for th…  91         [OK]        
neurodebian                      NeuroDebian provides neuroscience research s…  54         [OK]        
1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5  ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5     48                   [OK]
ubuntu-debootstrap                   debootstrap --variant=minbase --components=m…  39         [OK]        
nuagebec/ubuntu                    Simple always updated Ubuntu docker images w…  23                   [OK]
tutum/ubuntu                      Simple Ubuntu docker images with SSH access   18                   
i386/ubuntu                      Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys…  14                   
1and1internet/ubuntu-16-apache-php-7.0         ubuntu-16-apache-php-7.0            13                   [OK]
ppc64le/ubuntu                     Ubuntu is a Debian-based Linux operating sys…  12                   
eclipse/ubuntu_jdk8                  Ubuntu, JDK8, Maven 3, git, curl, nmap, mc, …  6                    [OK]
1and1internet/ubuntu-16-nginx-php-5.6-wordpress-4   ubuntu-16-nginx-php-5.6-wordpress-4       6                    [OK]
codenvy/ubuntu_jdk8                  Ubuntu, JDK8, Maven 3, git, curl, nmap, mc, …  4                    [OK]
darksheer/ubuntu                    Base Ubuntu Image -- Updated hourly       4                    [OK]
pivotaldata/ubuntu                   A quick freshening-up of the base Ubuntu doc…  2                    
1and1internet/ubuntu-16-sshd              ubuntu-16-sshd                 1                    [OK]
smartentry/ubuntu                   ubuntu with smartentry             1                    [OK]
ossobv/ubuntu                     Custom ubuntu image from scratch (based on o…  0                    
paasmule/bosh-tools-ubuntu               Ubuntu based bosh-cli              0                    [OK]
1and1internet/ubuntu-16-healthcheck          ubuntu-16-healthcheck              0                    [OK]
pivotaldata/ubuntu-gpdb-dev              Ubuntu images for GPDB development       0                    


در ستون OFFICIAL گزینه های [ ok ] نشانگر این میباشد که این image توسط شرکت پشتیبانی ساخته و پشتیبانی میشود.
پس از شناسایی image مورد نظر با استفاده از دستور pull میتوانید آن را در سیستم عامل خود دانلود کنید:

docker pull ubuntu

بعد از بارگیری یک image ، می توانید یک محتوا را با استفاده از image بارگیری شده با دستور زیرمجموع run اجرا کنید:

docker run ubuntu

با دستور زیر تمام image هایی که در داکر نصب شده را نشان میدهد:

docker images

Output
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
ubuntu       latest       ea4c82dcd15a    16 hours ago    85.8MB
hello-world     latest       4ab4c602aa5e    5 weeks ago     1.84kB

همانطور که در بخش های بعد توضیح داده خواهد شد با استفاده از Docker Hub شما میتوانید پروژه image که به داکر اضافه کردید را تغییر و بروزرسانی کنید. برای این کار باید در داکر هاب عضو شوید

مرحله 4 – مدیریت محتوای پروژه های داکر

پس از مدتی استفاده از Docker ، بسیاری از محتوای فعال (در حال اجرا) و غیرفعال را در سیستم عامل خود خواهید داشت. برای مشاهده موارد فعال ، از دستور زیر استفاده کنید:

docker ps

Output
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       

در این آموزش سه پروژه نصب شده، یکی hello-world و دو پروژه در مورد اوبنتو، که در حال اجرا نیستن و در مجازی ساز داکر شما موجود میباشد.
برای مشاهده همه پروژه های فعال و غیر فعال از دستور docker ps با علامت اختصار a- چنین خروجی خواهیم دید:

docker ps -a

Output
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS             PORTS        NAMES
9b0db8a30ad1    ubuntu       "/bin/bash"     21 minutes ago   Exited (0) About a minute ago            xenodochial_neumann
d7851eb12e23    ubuntu       "/bin/bash"     24 minutes ago   Exited (0) 24 minutes ago              boring_chebyshev
d54945b6510b    hello-world     "/hello"      32 minutes ago   Exited (0) 32 minutes ago              youthful_roentgen

برای مشاهده جدیدترین پروژه ساخته شده از علامت اختصار l- استفاده میکنیم:

docker ps -l

Output
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS              PORTS        NAMES
9b0db8a30ad1    ubuntu       "/bin/bash"     22 minutes ago   Exited (127) About a minute ago            xenodochial_neumann

برای شروع یک پروژه متوقف شده از دستور docker start استفاده میکنیم، باید شناسه انحصاری آن یا Container ID را وارد کنیم، نمونه بالا برای ایمیج ubuntu آی دی آن 9b0db8a30ad1 میباشد:

docker start 9b0db8a30ad1 

برای دیدن وضعیت Container مربوطه از دستور docker ps میتوانیم مشاهده کنیم:

docker ps

Output
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
9b0db8a30ad1    ubuntu       "/bin/bash"     23 minutes ago   Up 11 seconds              xenodochial_neumann

برای توقف یک پروژه کافیست از دستور docker stop استفاده کنید و سپس شناسه پروژه یا نام آن را وارد کنید:

docker stop xenodochial_neumann

برای حذف پروژه از دستور docker rm استفاده کنید،

سرورهای مجازی مخصوص داکر Docker ازلوکیشنهای مختلف

مرحله 5 – تغییر در یک Container ( پروژه ) و image Docker

شما زمانی که یک پروژه داکر راه اندازی میکنید، همانند یک مجازی ساز میتوانید در آن تغییرات اعمال کنید و یا آن را متوقف و استارت کنید و همچنین حذف کنید.
در این بخش نحوه ذخیره یک پروژه به عنوان image را به شما آموزش میدهیم.

بعد از نصب node.js در پروژه ubuntu ، آن image را خاموش میکنیم، حال میخواهیم این پروژه را به صورت یک image در سیستم عاملی دیگر نصب کنیم که Node.js در آن نصب باشد. برای این که در هر سرور مراحل نصب مجدد انجام نباشد پس از تغییرات اعمال شده یک image با نصب Nodejs گرفته و در سرورهای دیگر از این پروژه کامل شده استفاده میکنیم

برای این کار ابتدا در ایمیج قبلی که نصب است تغییرات را اعمال میکنیم:

docker commit -m "What did you do to the image" -a "Author Name" container-id repository/new_image_name

سوئیچ -m برای پیام متعهد است که به شما و دیگران کمک می کند بدانند چه تغییراتی ایجاد کرده اید ، در حالی که -a برای مشخص کردن نویسنده استفاده می شود. شناسه کانتینر همان شناسه ای است که شما در ابتدای آموزش ، هنگام شروع جلسه تعاملی داکر ، به آن اشاره کردیم. مگر اینکه مخازن اضافی را در Docker Hub ایجاد کنید ، مخزن معمولاً نام کاربری Docker Hub شماست.

به عنوان مثال ، برای کاربر sammy ، با شناسه کانتینر d9b100f2f636 ، دستور زیر است:

docker commit -m "added node.js" -a "sammy" d9b100f2f636 sammy/ubuntu-nodejs

پس از اتمام این کار ، لیست تمامی ایمیج Docker مشاهده میشود که در حال حاضر هم image قدیمی و هم image جدید اضافه شده است

docker images

Output
REPOSITORY        TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
sammy/ubuntu-nodejs    latest       6a1784a63edf    2 minutes ago    170MB
ubuntu          latest       ea4c82dcd15a    17 hours ago    85.8MB
hello-world        latest       4ab4c602aa5e    5 weeks ago     1.84kB

در مثال بالا image با نام ubuntu-nodejs همان ایمیج ساخته شده ای هست که در داکر هاب قرار داده شده است، این دو نسخه در این مثال با فرق نصب Node.js است.

حال بیاییم این image را به اشتراک بگذاریم تا دیگران هم از این پروژه استفاده کنند:

مرحله 6 – انتشار image در مخزن داکر

در قدم بعدی انتشار این image در دنیای اینترنت برای استفاده چند نفر از دوستانتان یا همگان بر روی image تولید شده شما میباشد. کل دنیای Docker Hub برگرفته از کاربرهای عضو شده بسیاری میباشد که این image ها را به اشتراک گذاشتند”
شما نیز برای اشتراک گذاری image خود باید در سایت داکر هاب عضو شوید.

برای انتشار ایمیج خود ابتدا وارد داکر هاب شوید:

docker login -u docker-registry-username

سپس با دستور زیر میتوانید ایمیج خود را منتشر کنید:

docker push docker-registry-username/ubuntu-nodejs

برای انتشار ایمیج ubuntu-nodejs در مخزن نام کاربری sammy اینطور عمل میکنیم:

docker push sammy/ubuntu-nodejs

ممکن است این فرآیند با آپلود کردن image مدتی طول بکشد ، اما پس از اتمام ، خروجی به این صورت خواهد بود:

Output
The push refers to repository [docker.io/sammy/ubuntu-nodejs]
1aa927602b6a: Pushed
76c033092e10: Pushed
2146d867acf3: Pushed
ae1f631f14b7: Pushed
102645f1cf72: Pushed
latest: digest: sha256:2be90a210910f60f74f433350185feadbbdaca0d050d97181bf593dd85195f06 size: 1362

بعد از انتشار دادن image به حساب کاربری ، باید مانند تصویر زیر نشان داده شده است ، در داشبورد حساب کاربری خود قرار دهید.

docker hub register

در این مقاله آموزش مختصری از جزئیات داکر و نحوه نصب و فعالسازی، تغییر، حذف و پابلیک سازی پروژه و ایمیج گفته شد، امیدواریم این آموزش برای شما مفید واقع شده باشد.

اولین نفری باشید که از آموزشها و تخفیفهای ویژه با خبر میشوید 😉
با عضویت در خبرنامه از 80 درصد تخفیف بهره مند شوید

3/5 - (1 امتیاز)