آموزش نصب و کانفیگ Redis در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب و کانفیگ Redis در CentOS 8
آموزش نصب و کانفیگ Redis در CentOS 8

آموزش نصب و کانفیگ Redis در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

آموزش نصب و کانفیگ Redis در CentOS 8

Redis یکی از انواع پایگاه داده NoSQL است که در زیر مجموعه Key/Value قرار میگیرد. البته در وب سایت Redis و در برخی از منابع، Redis به عنوان یک سرور ساختار داده ای (data structure server) نامیده می شود. به این ترتیب که تمامی اطلاعات در این پایگاه داده به صورت کلید و مقدار ذخیره می شوند و از ساختارهای مختلف داده مانند Strings ، هش ، لیست ، مجموعه و موارد دیگر پشتیبانی می کند. این آموزش نحوه نصب و کانفیگ Redis در CentOS 8 را پوشش می دهد.

نصب Redis در CentOS 8

نسخه Redis 5.0.x در مخازن پیش فرض CentOS 8 گنجانده شده است. برای نصب آن ، دستورات زیر را به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo اجرا کنید :

sudo dnf install redis-server

پس از اتمام نصب ، سرویس Redis را فعال و شروع کنید:

sudo systemctl enable --now redis

برای بررسی اینکه سرور Redis در حال اجرا است ، تایپ کنید:

sudo systemctl status redis
خروجی:
● redis.service - Redis persistent key-value database
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis.service; enabled; vendor preset: disabled)
 Drop-In: /etc/systemd/system/redis.service.d
      └─limit.conf
  Active: active (running) since Sat 2020-02-08 20:54:46 UTC; 7s ago

شما Redis را روی سرور CentOS 8 خود نصب و راه اندازی کرده اید.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

کانفیگ دسترسی ریموت Redis

به طور پیش فرض ، Redis اتصالات ریموت را اجازه نمی دهد. شما فقط می توانید از 127.0.0.1 (localhost) به سرور Redis متصل شوید – دستگاهی که Redis در آن کار می کند.

برای پیکربندی Redis برای پذیرش اتصالات ریموت ، پرونده پیکربندی Redis را با ویرایشگر متن خود باز کنید:

sudo nano /etc/redis.conf

خطی را که با bind 127.0.0.1 شروع می شود پیدا کنید و آدرس IP سرور خود را بعد از 127.0.0.1 اضافه کنید.

bind 127.0.0.1 192.168.121.233

آی پی سرور خود را با 192.168.121.233 جایگزین کنید. پرونده را ذخیره کرده و ویرایشگر را ببندید.

مجدداً سرویس Redis را ری استارت دهید تا تغییرات اعمال شود:

sudo systemctl restart redis

برای تأیید اینکه سرور Redis در شبکه شما در پورت6379 فراخوانی می شود، دستور ss زیر استفاده کنید:

ss -an | grep 6379

شما باید چیزی مانند زیر را ببینید:

tcp  LISTEN  0  128  192.168.121.233:6379  0.0.0.0:*
tcp  LISTEN  0  128  127.0.0.1:6379     0.0.0.0:*

در مرحله بعد ، برای فعال کردن ترافیک از پورتTCP 6379 ، باید دیوار آتش خود را پیکربندی کنید.

اگر به طور معمول می خواهید فقط از یک آدرس خاص IP یا دامنه IP به سرور Redis دسترسی داشته باشید به عنوان مثال ، برای اجازه اتصال فقط از 192.168.121.0/24 ، دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo firewall-cmd --new-zone=redis --permanent
sudo firewall-cmd --zone=redis --add-port=6379/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=redis --add-source=192.168.121.0/24 --permanent
sudo firewall-cmd --reload

دستورات فوق یک zonr جدید به نام redis می کند ، پورت6379 باز می کند و دسترسی به شبکه خصوصی را امکان پذیر می کند.

در این مرحله ، سرور Redis اتصالات ریموت را در پورت TCP 6379 قبول می کند.

اطمینان حاصل کنید که فایروال شما پیکربندی شده است تا اتصالات را فقط از محدوده های IP معتبر بپذیرد.

برای تأیید صحت تنظیم همه چیز ، می توانید با استفاده از ابزار redis-cli که یک رابط خط فرمان را برای یک سرور Redis فراهم می کند ، سرور Redis را پینگ کنید.

redis-cli -h <REDIS_IP_ADDRESS> ping

این دستور باید پاسخ PONG را برگرداند:

نتیجه گیری

ما به شما نشان داده ایم که چگونه Redis را در CentOS 8. نصب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از Redis ، به صفحه اسناد رسمی آنها مراجعه کنید.

Rate this post