آموزش نصب MariaDB در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب MariaDB در CentOS 8
آموزش نصب MariaDB در CentOS 8

آموزش نصب MariaDB در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

آموزش نصب MariaDB در CentOS 8

MariaDB یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای منبع باز ، جایگزین ترکیبی برگشتی و باینری است که بجای MySQL استفاده می شود. MariaDB توسط برخی از توسعه دهندگان اصلی MySQL و توسط بسیاری از افراد جامعه ایجاد شده است. در این آموزش نحوه نصب و ایمن سازی MariaDB 10.3 در CentOS 8 را توضیح خواهیم داد.

نصب MariaDB در CentOS 8

در زمان نوشتن این آموزش نسخه MariaDB موجود در مخازن CentOS 8 ورژن 10.3 است.

دستور زیر را به عنوان root یا کاربر با امتیازات sudo اجرا کنید تا MariaDB 10.3 را در CentOS 8 نصب کنید:

sudo dnf install @mariadb

ماژول @mariadb سرور MariaDB و همه وابستگی ها را نصب می کند.

پس از اتمام نصب ، سرویس MariaDB را استارت کرده و با تایپ کردن دستور زیر آن را فعال کنید تا بطور خودکار بعد از بوت فعال شود:

sudo systemctl enable --now mariadb

برای تأیید صحت سرور MariaDB ، دستور تایپ کنید:

sudo systemctl status mariadb

خروجی باید نشان دهد که سرویس فعال است:

خروجی:
● mariadb.service - MariaDB 10.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2019-12-08 21:05:26 UTC; 15s ago
   ...

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

امنیت MariaDB

پکیج سرور MariaDB با اسکریپتی به نام mysql_secure_installation چندین عملیات مربوط به امنیت را انجام می دهد و رمز اصلی را تنظیم می کند.

اسکریپت را با تایپ کردن دستور زیر اجرا کنید:

sudo mysql_secure_installation

از شما خواسته می شود برای کاربر روت MariaDB رمزعبور تنظیم کنید. پس از انجام این کار ، اسکریپت همچنین از شما می خواهد تا کاربر ناشناس را حذف کنید ، دسترسی کاربر ریشه به دستگاه محلی را محدود کرده و پایگاه داده آزمایشی را حذف کنید. شما باید به همه سؤالات “Y” (بله) پاسخ دهید.

شما MariaDB را روی سرور CentOS خود نصب و ایمن کرده اید ، و آماده استفاده از آن هستید.

به شل MariaDB متصل شوید

برای اتصال به سرور MariaDB از طریق ترمینال به عنوان کاربر روت :

mysql -u root -p

رمزعبور اصلی را هنگامی که خواسته شد کنید و مطابق زیر شل MariaDB به شما ارائه می شود:

خروجی:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 18
Server version: 10.3.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> 

نتیجه

در این آموزش نحوه نصب و ایمن سازی MariaDB در CentOS 8 و نحوه اتصال به سرور MariaDB را از خط فرمان به شما نشان داده ایم.

اکنون که سرور MariaDB شما فعال است و می توانید به شل MariaDB متصل شوید ، و ایجاد پایگاه های داده جدید و کاربران را آغاز کنید .

CentOS 8 همچنین MySQL 8.0 را نیز ارائه می کند. اگر می خواهید MySQL را به جای MariaDB نصب کنید ، راهنمای نحوه نصب MySQL را در CentOS 8 بررسی کنید . توجه داشته باشید که شما نمی توانید MariaDB و MySQL را در همان سرور نصب کنید.

Rate this post