آموزش نصب MySQL در اوبونتو Ubuntu 20.04 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب MySQL در اوبونتو Ubuntu 20.04
آموزش نصب MySQL در اوبونتو Ubuntu 20.04

آموزش نصب MySQL در اوبونتو Ubuntu 20.04

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

آموزش نصب MySQL در اوبونتو Ubuntu 20.04

MySQL محبوب ترین سیستم مدیریت پایگاه داده منبع باز است. این راهنما آموزش نصب و ایمن سازی MySQL را در اوبونتو Ubuntu 20.04 توضیح می دهد.

پیش نیازها

اطمینان حاصل کنید که به عنوان یک کاربر با امتیازات sudo وارد سیستم شده اید .

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

نصب MySQL در Ubuntu

در زمان نوشتن این مقاله ، آخرین نسخه از MySQL موجود در مخازن اوبونتو ، نسخه 8.0 MySQL است . برای نصب آن دستورات زیر را اجرا کنید:

sudo apt update
sudo apt install mysql-server

پس از اتمام نصب ، سرویس MySQL بطور خودکار شروع می شود. برای تأیید صحت سرور MySQL ، تایپ کنید:

sudo systemctl status mysql

خروجی باید نشان دهد که خدمات فعال و در حال اجرا است:

● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-04-28 20:59:52 UTC; 10min ago
  Main PID: 8617 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   ...

ایمن سازی MySQL

نصب MySQL با اسکریپتی به نام mysql_secure_installation امکان پذیر است تا امنیت سرور پایگاه داده را به راحتی بهبود ببخشید.

اسکریپت را فراخوانی کنید:

sudo mysql_secure_installation

از شما خواسته می شود موارد VALIDATE PASSWORD PLUGINاستفاده شده را برای تست قدرت رمزهای کاربران MySQL و بهبود امنیت پیکربندی کنید :

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

سه سطح اعتبار سنجی رمز عبور ، کم ، متوسط ​​و قوی وجود دارد. اگر شما می خواهید راه اندازی این افزونه رمز عبور معتبر را انجام دهید y بزنید.

There are three levels of password validation policy:

LOW  Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2

در مرحله بعدی ، از شما خواسته می شود یک رمز عبور برای کاربر MySQL root تنظیم کنید:

Please set the password for root here.


New password: 

Re-enter new password: 

اگر افزونه رمز عبور معتبر را تنظیم کنید ، اسکریپت قدرت رمز عبور جدید خود را به شما نشان می دهد. yرا برای تأیید گذرواژه تایپ کنید :

Estimated strength of the password: 50 
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

در مرحله بعد ، از شما خواسته می شود تا کاربر ناشناس را حذف کنید ، دسترسی کاربر root به دستگاه محلی را محدود کنید ، پایگاه داده آزمایشی را حذف کرده و جداول امتیاز را بارگیری کنید. شما باید با yبه تمام سوالات پاسخ دهید.

به عنوان root وارد شوید

برای تعامل با سرور MySQL از خط فرمان ، از برنامه سرویس دهنده MySQL که به عنوان وابستگی سرور MySQL نصب شده است ، استفاده کنید.

در MySQL 8.0 ، کاربر اصلی به طور پیش فرض auth_socket توسط افزونه تأیید می شود .

افزونه auth_socket کاربرانی را که از طریق localhost پرونده سوکت یونیکس متصل می شوند ، تأیید می کند. این بدان معنی است که شما نمی توانید با ارائه رمز ورود ، به عنوان root تأیید اعتبار کنید.

برای ورود به سرور MySQL به عنوان نوع کاربر اصلی:

sudo mysql

مطابق شکل زیر MySQL shell به شما ارائه می شود:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.19-0ubuntu5 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

اگر می خواهید با استفاده از یک برنامه خارجی مانند phpMyAdmin به سرور MySQL خود وارد شوید ، دو گزینه دارید.

مورد اول تغییر روش احراز هویت از auth_socketبه mysql_native_passwordاست. می توانید با اجرای دستور زیر این کار را انجام دهید:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'very_strong_password';
FLUSH PRIVILEGES;

گزینه دوم و توصیه شده ، ایجاد یک کاربر جدید ویژه با دسترسی به کلیه بانکهای اطلاعاتی است:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'administrator'@'localhost' IDENTIFIED BY 'very_strong_password';

نتیجه گیری

ما به شما آموزش نصب MySQL را در اوبنتو Ubuntu 20.04 نشان دادیم. اکنون که سرور پایگاه داده شما در حال کار است ، مرحله بعدی شما می تواند یاد بگیرد که چگونه می توانید حساب های کاربری و بانکهای داده MySQL را مدیریت کنید .

2.1/5 - (9 امتیاز)