آموزش نصب OpenCV در اوبونتو 20.04 Ubuntu - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب OpenCV در اوبونتو 20.04 Ubuntu
آموزش نصب OpenCV در اوبونتو 20.04 Ubuntu

آموزش نصب OpenCV در اوبونتو 20.04 Ubuntu

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

آموزش نصب OpenCV در اوبونتو 20.04 Ubuntu

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) یک کتابخانه منبع باز است که دارای اتصالات C ++ ، Python و Java است و از کلیه سیستم عامل های اصلی پشتیبانی می کند. این می تواند از پردازش چند هسته ای بهره ببرد و از ویژگی های شتاب GPU برای عملکرد در زمان واقعی برخوردار باشد. در این آموزش نصب OpenCV در اوبونتو 20.04 Ubuntu توضیح داده شده است.

نصب OpenCV از مخزن اوبونتو

OpenCV از مخازن پیش فرض اوبونتو 20.04 برای نصب در دسترس است. برای نصب آن دستور زیر اجرا شود:

sudo apt update
sudo apt install libopencv-dev python3-opencv

دستور فوق کلیه بسته های لازم برای اجرای OpenCV را نصب می کند.

با وارد کردن ماژول cv2 و چاپ نسخه OpenCV ، نصب را تأیید کنید :

python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__)"

در زمان نوشتن نسخه در مخازن 4.2 است:

4.2.0

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

نصب OpenCV از سورس اصلی

ساختن کتابخانه OpenCV از سورس اصلی به شما امکان می دهد آخرین نسخه موجود را داشته باشید. این سیستم برای سیستم خاص شما بهینه خواهد شد و کنترل کامل بر گزینه های ساخت را خواهید داشت. این روش پیشنهادی برای نصب OpenCV است.

برای نصب جدیدترین نسخه OpenCV از منبع ، مراحل زیر را انجام دهید:

 • ابزار و وابستگی های را نصب کنید :
sudo apt install build-essential cmake git pkg-config libgtk-3-dev \
  libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev \
  libxvidcore-dev libx264-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev \
  gfortran openexr libatlas-base-dev python3-dev python3-numpy \
  libtbb2 libtbb-dev libdc1394-22-dev libopenexr-dev \
  libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer1.0-dev
 • مخازن OpenCV و OpenCV را کلون کنید:
mkdir ~/opencv_build && cd ~/opencv_build
git clone https://github.com/opencv/opencv.git
git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git

در زمان نوشتن ، نسخه پیش فرض موجود در مخازن github نسخه 4.3.0 است. اگر می خواهید نسخه قدیمی OpenCV را نصب کنید ، سی دی را برای هر دو opencvو opencv_contribدر دایرکتوری ها نصب کرده و اجرا کنیدgit checkout <opencv-version>

 • پس از اتمام دانلود است، دستورات زیر را بزنید:
cd ~/opencv_build/opencv
mkdir -p build && cd build

ساخت OpenCV را با CMake تنظیم کنید:

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
  -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
  -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \
  -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
  -D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON \
  -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_build/opencv_contrib/modules \
  -D BUILD_EXAMPLES=ON ..

خروجی چیزی شبیه به زیر خواهد بود:

-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/vagrant/opencv_build/opencv/build

فرآیند گردآوری را شروع کنید:

make -j8

-j flag را مطابق با پردازنده خود اصلاح کنید. اگر تعداد پردازنده های خود را نمی دانید ، می توانید با تایپ کردن دستور nproc تعداد آن را پیدا کنید .بسته به پیکربندی سیستم شما ، ممکن است چندین دقیقه یا بیشتر طول بکشد.

OpenCV را با دستور زیر نصب کنید:

sudo make install

برای تأیید نصب ، دستورات زیر را تایپ کنید و باید نسخه OpenCV را ببینید.

C++:
pkg-config --modversion opencv4
خروجی:
4.3.0
پایتون:
python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__)"
خروجی:
4.3.0-dev

نتیجه گیری

ما دو روش مختلف برای نصب OpenCV در دستگاه اوبونتو 20.04 را به شما نشان داده ایم. روشی که انتخاب می کنید به نیازها و ترجیحات شما بستگی دارد. اگرچه نصب از مخزن اوبونتو آسانتر است ، اما ساخت OpenCV از منبع ، انعطاف پذیری بیشتری به شما می دهد و این باید اولین گزینه برای نصب OpenCV باشد.

لطفا جهت بهبهود کیفیت آموزش های ارسالی، نظرات خود را از طریق کامنت و درج ستاره ارسال کنید

5/5 - (14 امتیاز)