آموزش نصب PHP در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب PHP در CentOS 8
آموزش نصب PHP در CentOS 8

آموزش نصب PHP در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

آموزش نصب PHP در CentOS 8

PHP یکی از پرکاربردترین زبانهای برنامه نویسی سمت سرور است. بسیاری از CMS ها و فریم ورک های معروف مانند WordPress ، Magento و Laravel در PHP ساخته شده اند. در این آموزش نحوه نصب PHP در CentOS 8 را توضیح خواهیم داد.

ما در مورد نحوه نصب PHP 7.2 ، 7.3 یا 7.4 در CentOS 8 صحبت خواهیم کرد. قبل از انتخاب نسخه PHP برای نصب ، مطمئن شوید که برنامه های شما از آن پشتیبانی می کنند.

ما همچنین نحوه ادغام PHP با Nginx و Apache را به شما نشان خواهیم داد.

نصب PHP در CentOS 8

CentOS 8 با PHP 7.2 توزیع می شود. این نسخه از اکثر برنامه های کاربردی مدرن PHP پشتیبانی می کند ، اما از نوامبر 2019 دیگر به طور فعال نگهداری نمی شود. نسخه های جدیدتر PHP از مخزن Remi در دسترس هستند.

مخزن Remi را فعال کنید

اگر می خواهید PHP نسخه 7.2 distro پایدار را نصب کنید ، از این مرحله پرش کنید. در غیر این صورت ، اگر می خواهید PHP 7.3 یا 7.4 را نصب کنید ، با اجرای دستور زیر به عنوان root یا کاربر دارای امتیازات sudo ، مخزن Remi را فعال کنید:

sudo dnf install dnf-utils http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

دستور فوق مخزن EPEL را نیز فعال می کند.

پس از اتمام نصب ، دستور زیر را اجرا کنید تا لیستی از تمام نسخه های PHP موجود را بدست آورید:

sudo dnf module list php

خروجی لیستی از تمام ماژول های موجود ، از جمله جریان ، نسخه و پروفایل های مربوطه را نشان می دهد.

Last metadata expiration check: 0:02:11 ago on Fri 18 Oct 2019 08:31:43 PM UTC.
CentOS-8 - AppStream
Name  Stream    Profiles           Summary         
php   7.2 [d][e]  common [d], devel, minimal  PHP scripting language 

Remi's Modular repository for Enterprise Linux 8 - x86_64
Name  Stream    Profiles           Summary         
php   remi-7.2   common [d], devel, minimal  PHP scripting language 
php   remi-7.3   common [d], devel, minimal  PHP scripting language 
php   remi-7.4   common [d], devel, minimal  PHP scripting language 

Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled

ماژول پیش فرض PHP بر روی PHP 7.2 تنظیم شده است. برای نصب نسخه PHP جدیدتر ، نسخه مناسب را فعال کنید:

PHP 7.3

sudo dnf module reset php sudo dnf module enable php:remi-7.3

PHP 7.4

sudo dnf module reset php
sudo dnf module enable php:remi-7.4

اکنون آماده نصب PHP در سرور CentOS خود هستید.

پی اچ پی را نصب کنید

دستور زیر PHP و بعضی از متداول ترین PHP ها را نصب می کند:

sudo dnf install php php-opcache php-gd php-curl php-mysqlnd

PHP با استفاده از FPM به عنوان یک وابستگی نصب شده و به عنوان سرور FastCGI استفاده می شود. سرویس FPM را استارت کنید و آن را فعال کنید تا بطور خودکار بعد از بوت فعال شود:

sudo systemctl enable --now php-fpm

پیکربندی PHP برای کار با Apache

اگر از Apache به عنوان وب سرور خود استفاده می کنید ، سرویس httpd را با استفاده از دستور زیر مجدداً راه اندازی کنید:

sudo systemctl restart httpd

پیکربندی PHP برای کار با Nginx

به طور پیش فرض ، PHP FPM به صورت apache کاربر اجرا می شود. برای جلوگیری از مشکلات مجوز ، کاربر را به nginx تغییر می دهیم. برای انجام این کار ، خطوط برجسته شده به رنگ زرد را ویرایش کنید:


user = nginx

group = nginx

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

اطمینان حاصل کنید که فهرست /var/lib/php دارای مالکیت صحیح است:

chown -R root:nginx /var/lib/php

پس از اتمام ، سرویس PHP FPM را مجدداً راه اندازی کنید:

sudo systemctl restart php-fpm

در مرحله بعد ، دستورالعمل میزبان مجازی Nginx را ویرایش کنید و بلوک موقعیت مکانی زیر را اضافه کنید تا Nginx بتواند فایلهای PHP را پردازش کند:

server {

  # . . . other code

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

برای پیکربندی جدید ، سرویس Nginx را مجدداً راه اندازی کنید:

sudo systemctl restart nginx

نتیجه

PHP 7.2 برای نصب از مخازن پیش فرض CentOS 8 در دسترس است. اگر می خواهید نسخه جدیدتری را نصب کنید ، باید مخزن Remi را فعال کنید.

Rate this post