آموزش نصب R بر روی Debian 10 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب R بر روی Debian 10
آموزش نصب R بر روی Debian 10

آموزش نصب R بر روی Debian 10

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

آموزش نصب R بر روی Debian 10

R یک زبان برنامه نویسی منبع باز و رایگان است که در محاسبات آماری و بازنمایی گرافیکی تخصص دارد. این زبان توسط بنیاد R برای محاسبات آماری پشتیبانی می شود و عمدتاً توسط آماریست ها و داده پردازان برای تهیه نرم افزار آماری و انجام تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله اطلاعاتی در مورد نحوه نصب R بر روی Debian 10 ارائه شده است.

پیش نیازها

قبل از ادامه این آموزش اطمینان حاصل کنید که پیش نیازهای زیر را رعایت کرده اید:

  • سیستم دبیان 10 با حداقل 1G رم. اگر دستگاه شما کمتر از 1 گیگابایت رم دارد ، می توانید یک فایل swap ایجاد کنید .
  • شما به عنوان یک کاربر با امتیازات sudo وارد سیستم شده اید.

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

نصب R روی Debian

بسته های R از مخازن دبیان اغلب منسوخ شده اند. R را از مخزن نگهداری شده توسط CRAN نصب خواهیم کرد.

برای نصب R روی Debian 10 ، این مراحل را دنبال کنید:

مراحل زیر نحوه نصب آخرین نسخه پایدار R بر روی Debian 10 را شرح می دهد:

  • بسته های لازم را برای اضافه کردن یک مخزن جدید از طریق HTTPS نصب کنید:
sudo apt install dirmngr apt-transport-https ca-certificates software-properties-common gnupg2
  • دستور های زیر را فعال کنید تا مخزن CRAN فعال شود و کلید CRAN GPG را به سیستم خود اضافه کنید:
sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-key 'E19F5F87128899B192B1A2C2AD5F960A256A04AF'
sudo add-apt-repository 'deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/debian buster-cran35/'
  • لیست بسته ها را به روز کنید و بسته R را نصب کنید:
sudo apt update
sudo apt install r-base
  • نصب را با چاپ نسخه R بررسی کنید:
R --version

در زمان نوشتن این مقاله ، آخرین نسخه پایدار R نسخه 3.6.3 است:

R version 3.6.3 (2020-02-29) -- "Holding the Windsock"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under the terms of the
GNU General Public License versions 2 or 3.
For more information about these matters see
https://www.gnu.org/licenses/.

نصب بسته های R از CRAN

یکی از اصلی ترین دلایل محبوبیت R ، مجموعه گسترده ای از بسته های موجود از طریق شبکه جامع آرشیو R (CRAN) است.

اگر قبلاً نصب نکرده اید ، بسته build-essential را که شامل ابزارهای لازم برای تهیه بسته های R است ، نصب کنید :

sudo apt install build-essential

اگر باینری R به صورت root یا sudo راه اندازی شود ، بسته ها در سطح جهان نصب شده و در دسترس کلیه کاربران سیستم است. برای راه اندازی یک کتابخانه شخصی برای کاربر خود ، باینری را به عنوان یک کاربر معمولی فراخوانی کنید.

به عنوان نمونه ، ما پکیجی به نام stringr نصب ، که اجرای سریع و صحیحی از دستکاری های رشته مشترک را ارائه می دهد.

کنسول R را به عنوان root باز کنید:

sudo -i R
R version 3.5.1 (2018-07-02) -- "Feather Spray"
Copyright (C) 2018 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

  Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> 

دستورات زیر در داخل کنسول R اجرا می شوند.

بسته stringr را نصب کنید:

install.packages("stringr")

نصب چند مدتی طول می کشد. پس از اتمام ، کتابخانه بارگیری کنید:

library(stringr)

یک وکتور ساده با عنوان tutorial بسازید:

tutorial <- c("How", "to", "Install", "R", "on", "Debian", "9")

عملکرد زیر را اجرا کنید که طول یک رشته را چاپ می کند:

str_length(tutorial)
[1] 3 2 7 1 2 6 1

می توانید بسته های R بیشتری را در صفحه بسته های CRAN پیدا کنید ، و آنها را با install.packages() نصب کنید .

نتیجه گیری

ما به شما آموزش نصب R روی Debian 10 و نحوه نصب پکیج های R را به شما نشان دادیم.

5/5 - (6 امتیاز)