آموزش نصب R در CentOS 8 - وان سرور آکـادمی
آموزش نصب R در CentOS 8
آموزش نصب R در CentOS 8

آموزش نصب R در CentOS 8

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

آموزش نصب R در CentOS 8

R یک زبان برنامه نویسی منبع باز است که در محاسبات آماری و بازنمایی گرافیکی تخصص دارد. این زبان توسط بنیاد R برای محاسبات آماری پشتیبانی می شود و عمدتاً توسط آماریست ها و داده پردازان برای تهیه نرم افزار آماری و انجام تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله نحوه نصب R روی CentOS 8 توضیح داده شده است.

پیش نیازها

قبل از ادامه این آموزش اطمینان حاصل کنید که پیش نیازهای زیر را رعایت کرده اید:

یک راز بزرگ درمورد 90 % هاستینگ های ایرانی، اورسل کردن بیش از حد است که باعث افت کیفیت سرورها میشود.

وان سرور با ارائه دسترسی های مختلف این امکان را به شما خواهد داد که تمامی منابع سرورتان را مدیریت و بررسی کنید و همچنین با ارائه گارانتی 100% برگشت وجه ریسک خرید شما را به %0 کاهش میدهد.

برای خرید سرور مجازی با گارانتی 100% بازگشت وجه کلیک کنید.

نصب R در Centos

بسته های R در مخازن اصلی CentOS 8 گنجانده نشده است. R را از مخزن EPEL نصب خواهیم کرد :

برای نصب R روی CentOS 8 ، این مراحل را دنبال کنید:

  • مخازن EPEL و PowerTools را فعال کنید:
sudo dnf install epel-release
sudo dnf config-manager --set-enabled PowerTools
  • نصب R با تایپ:
sudo yum install R

R یک بسته متا است که شامل تمام اجزای لازم R است.

  • نصب را با چاپ نسخه R بررسی کنید:
R --version

در زمان نوشتن آخرین نسخه پایدار R نسخه 3.6.2 است:

R version 3.6.2 (2019-12-12) -- "Dark and Stormy Night"
Copyright (C) 2019 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under the terms of the
GNU General Public License versions 2 or 3.
For more information about these matters see
https://www.gnu.org/licenses/.
  • كتابخانه ها و ابزارهاي مورد استفاده در بسته هاي معمول R را نصب كنيد:
sudo yum install make gcc gcc-c++ libcurl-devel libxml2-devel openssl-devel texlive-*

شما R را در سیستم CentOS خود با موفقیت نصب کرده اید ، و می توانید شروع به استفاده از آن کنید.

نصب بسته های R از CRAN

یکی از اصلی ترین دلایل محبوبیت R ، مجموعه گسترده ای از بسته های موجود از طریق شبکه جامع بایگانی R (CRAN) است.

اگر باینری R به صورت root یا sudo راه اندازی شود ، بسته ها در سطح جهان نصب شده و در دسترس کلیه کاربران سیستم است. برای راه اندازی یک کتابخانه شخصی برای کاربر خود ، باینری را به عنوان یک کاربر معمولی فراخوانی کنید.

به عنوان نمونه ، ما پکیجی به نام stringr نصب، که اجرای سریع و صحیحی از دستکاری های رشته مشترک را ارائه می دهد.

با باز کردن کنسول R به عنوان root شروع کنید:

sudo -i R
R version 3.6.2 (2019-12-12) -- "Dark and Stormy Night"
Copyright (C) 2019 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

  Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

>

دستورات زیر در داخل کنسول R اجرا می شوند.

بسته stringr را نصب کنید:

install.packages("stringr")

از شما خواسته می شود یک میرور CRAN را انتخاب کنید:

Installing package into ‘/usr/lib64/R/library’
(as ‘lib’ is unspecified)
--- Please select a CRAN mirror for use in this session ---
Secure CRAN mirrors 

میروری را که نزدیک به شماست را انتخاب کنید.

نصب مدتی طول خواهد کشید و پس از اتمام ، کتابخانه را با تایپ دستور زیر بارگیری کنید:

library(stringr)

بعد ، یک وکتور کارکتر ساده با عنوان tutorial درست کنید:

tutorial <- c("How", "to", "Install", "R", "on", "CentOS", "8")

عملکرد زیر را اجرا کنید که طول هر رشته را چاپ کند:

str_length(tutorial)
خروجی:
[1] 3 2 7 1 2 6 1

می توانید بسته های R بیشتری را در صفحه بسته های CRAN پیدا کنید و آنها را با install.packages() نصب کنید .

نتیجه گیری

ما به شما نحوه نصب R در CentOS 8 و نحوه نصب بسته های R را به شما آموزش دادیم.

Rate this post