تغییر پسورد root لینوکس - وان سرور آکـادمی
تغییر پسورد root لینوکس
تغییر پسورد root لینوکس

تغییر پسورد root لینوکس

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

پس از ورود به SSH سرور لینوکسی خود برای تغییر پسورد مدیر اصلی (root) سرور خود می توانید از دستور

کد:
Passwd root

و سپس تایپ پسورد جدید استفاده کنید که پسورد دوبار از شما خواسته می شود تا تایید شود .

Rate this post