آموزش راه اندازی سرور Git - وان سرور آکـادمی
آموزش راه اندازی سرور Git
آموزش راه اندازی سرور Git

آموزش راه اندازی سرور Git

زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

وقتی صحبت از میزبانی Git می شود ، شما تعدادی گزینه را در دسترس دارید. GitHub ، Gitlab و Bitbucket راه حل های رایج ای هستند ، اما اجرای سرور Git خود یک گزینه جایگزین است که باید در نظر بگیرید.

راه اندازی سرور Git به شما امکان می دهد بدون محدودیت برنامه های رایگان ارائه دهندگان ، مخازن خصوصی ایجاد کنید.
در این راهنما نحوه تنظیم سرور Git ساده بر روی لینوکس را توضیح می دهیم. اگر تعداد کمی مخزن داشته باشید و مشارکت کنندگان از نظر فن آوری آگاه هستند ، راه اندازی این سرور خوب است. در غیر این صورت ، باید نصب یک برنامه git باید ازخود میزبان مانند Gitea ، Gogs یا Gitlab استفاده کنید.

سرور Git را می توان در هر دستگاه از راه دور لینوکس یا حتی بر روی سیستم محلی شما تنظیم کرد.

راه اندازی سرور Git

برای خرید سرور مجازی حهت راه اندازی سرور Git کلیک کنید

اولین قدم نصب Git روی سرور شماست.

اگر از Debian یا Ubuntu استفاده می کنید ، پکیج های لوکال را آپدیت و با اجرای دستورات زیر به عنوان کاربر sudo باید git را نصب کنید .

sudo apt update && sudo apt install git 

برای نصب بسته git در نوع سرورهای CentOS :

 sudo yum install git 

بعد ، کاربر جدیدی را ایجاد کنید که مخازن Git را مدیریت کند:

 sudo useradd -r -m -U -d /home/git -s /bin/bash git 

فهرست اصلی کاربر روی / home / git تنظیم شده است. ما رمز عبور را برای کاربر “git” تنظیم نکردیم ، ورود فقط با استفاده از کلیدهای ssh امکان پذیر خواهد بود.

با استفاده از دستور su به “git” کاربر تغییر دهید:

 sudo su - git

دستورات زیر را برای ایجاد فهرست SSH و تنظیم مجوزهای صحیح اجرا کنید:

 mkdir -p ~/.ssh && chmod 0700 ~/.ssh 

یک پرونده با نام ~/.ssh/authorized_keys ایجاد کنید که کلیدهای SSH کاربران مجاز را در خود نگه می دارد:

 touch ~/.ssh/authorized_keys && chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys 

راه اندازی سرور کامل شد. اکنون آماده ایجاد اولین مخزن Git خود هستید.

برای ایجاد یک مخزن خالی جدید دستور زیر را اجرا کنید:

 git init --bare ~/projectname.git 

شما می توانید دایرکتوری را آنطور که می خواهید نامگذاری کنید. نکته مهم ایجاد مخزن تحت دایرکتوری home کاربر “git” است.

خروجی:
 Initialized empty Git repository in /home/git/projectname.git/ 

پیکربندی مخزن محلی Git

برای اینکه بتوانید تغییرات git محلی را به سرور Git انتقال دهید ، می توانید کلید عمومی SSH کاربر محلی خود را به پرونده authorized_keys “git” به کاربر “git” از راه دور اضافه کنید.

اگر قبلاً یک جفت کلید SSH در سیستم محلی خود ایجاد کرده اید ، می توانید با تایپ کردن کلید عمومی را نشان دهید:

 cat ~/.ssh/id_rsa.pub 

خروجی باید چیزی شبیه به زیر باشد:

 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDd/mnMzHwjUzK8g3ldfsfRpJuC16mhWamaXRk8ySQrD/dzpbRLfDnZsLxCzRoq+ZzFHGwcQlJergtergdHGRrO8FE5jl3IWRRp+mP12qYw== danny@linuxize.com 

در ادامه

اگر یک پیام خطا دارید که می گوید No such file or directory ، این بدان معناست که شما یک جفت کلید SSH در دستگاه محلی خود ایجاد نمی کنید.

برای تولید یک جفت کلید جدید SSH از دستور زیر استفاده کنید:

 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C " your_email@domain.com " 

خروجی را از دستور cat کپی کرده و به کنسول سرور Git برگردید.

در سرور ، ویرایشگر متن خود را باز کرده و کلید عمومی که از دستگاه محلی خود کپی کرده اید را در پرونده ~/.ssh/authorized_keys قرار دهید:

 sudo nano /home/git/.ssh/authorized_keys 

کل متن کلید عمومی باید در یک خط واحد باشد.

ما فرض می کنیم که بسته Git در حال حاضر روی دستگاه محلی شما نصب شده است. اگر نه ، آن را به همان روشی که در قسمت های قبلی توضیح داده شد ، نصب کنید.

اگر یک پروژه غیر قابل مشاهده موجود دارید ، به فهرست پروژه بروید. اگر از ابتدا شروع می کنید ، فهرست پروژه را ایجاد کنید:

 cd /path/to/local/project 

مخزن اولیه git:

 git init . 

مرحله آخر اضافه کردن راه انداز git به مخزن محلی شما است:

 git remote add origin git@git _server_ip:projectname.git 

فراموش نکنید که git_server_ip با نام میزبان سرور Git یا آدرس IP خود جایگزین کنید.

برای تأیید صحت تنظیم همه چیز ، یک فایل آزمایشی ایجاد کنید :

 touch test_file 

تغییرات را به قسمت صحنه اضافه کنید:

 git add . 

انجام تغییرات:

 git commit -m "descriptive message" 

تغییرات مخزن محلی را به یک مخزن از راه دور منتقل دهید:

 git push -u origin master 

اگر همه چیز درست تنظیم شده باشد ، خروجی باید چیزی شبیه به این باشد:

Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 218 bytes | 218.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git_server_ip:projectname.git
 * [new branch]      master -> master
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.

برای افزودن یک همکار جدید ، کافی است کلید عمومی SSH خود را در پرونده کاربر «git» ~/.ssh/authorized_keys کپی کنید.

برای ایجاد مخازن جدید می توانید از همان مراحل استفاده کنید. توجه به این نکته ضروری است که مخزن از راه دور قبل از اضافه کردن گیت از راه دور به مخزن محلی شما باید وجود داشته باشد.

نتیجه

در این آموزش ، ما به شما نشان داده ایم که چگونه سرور اختصاصی Git خود را تنظیم کنید و مخازن ایجاد کنید.

اولین نفری باشید که از آموزشها و تخفیفهای ویژه با خبر میشوید 😉
با عضویت در خبرنامه از 80 درصد تخفیف بهره مند شوید

3.5/5 - (2 امتیاز)